Први разред – наставни листићи

Материјале које ћете наћи на овој страници сам сама правила, преузимала са нета или скенирала из разних уџбеника, сликовница и слично. У сваком случају, послужиће  ђацима да вежбају градиво, а родитељима олакшати рад са децом. Страница се свакодневно  допуњује.

MATEMATICARМАТЕМАТИКА

Боје, наст. лист

Боје

Веће и мање, наст.лист

Велико мало дугачко кратко

Високо ниско уско широко

Дуже и краће, више и ниже

Више разлика

Више разлика

Испред и иза

Лево десно између

Постави на своје место

Геометријска тела

Геометријска тела 1

Геометријска фигуре

Круг, геом. фигуре

Геометријска фигуре 

Тачка

Дуж

Линије

Скупови, бројање   Скупови, бројање    Скупови, бројање

Број 1

Број 2    Број 2

Број 3    Бројимо до 3

Број 4    Бројимо до 4

Број 5    Бројимо до 5      Бројеви до 5

Бројимо до 5               Бројеви до 5

Бројеви до 5                Текстуални задаци са бројевима до 5

Број 6.doc                     Број 7                          Бројеви 6 и 7

Број 8        Текстуални задаци са бројевима до 8  

Број 9        Сабирамо и одузимамо бројеве до 9 

Сабирамо и одузимамо бројеве до 9

Број 10     Број 10, утврђивање

Текстуални задаци са бројевима до 10

ШИЉА Сабирамо и одузимамо бројеве до 10

Бројеви до 10, АТОС                            ДОМАЋИ

Бројевна права     Редни бројеви     Редни бројеви

Задаци са првом десетицом

Претходник и следбеник

За толико већи број            За толико већи број

За толико мањи број          За толико мањи број.doc

Знам да сабирам и одузимам     Знам да сабирам и одузимам 1

Знам да сабирам и одузимам     Знам да сабирам и одузимам 1

Парни и непарни бојеви               Тачан, нетачан

Сабирци и збир                                 Сабирамо и одузимамо до 10

Здруживање сабирака                    Задаци са сабирањем и одузимањем

Група А САБИРАЊЕ                      Група Б САБИРАЊЕ

Сабирамо                                             Сабирање до 10

Сабирање до 10                                   Умањеник, умањилац, разлика

Одузимамо                                          Сабирамо и одузимамо до 10 

Сабирамо и одузимамо до 10         Сабирци, збир     Сабирамо и одузимамо до 10

Бројеви од 10 до 20                           Сабирамо и одузимамо до 10

Сабирање и одузимање до 10        ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ са бр. до 10

Упоређивање бр. до 20                    Упоређивање бр. до 20            Бројеви друге десетице

Бројеви друге десетице                    Сабирамо десетице и јединице

Сабирамо до 20 без прелаза           Одузимање до 20 без прелаза

Сабирање и одузимање у 2. десетици

Сабирање и одузимање бр. до 20          Сабирамо до 20 са прелазом

Сабирање и одузимање бр. до 20           Таблица сабирања

Одузимање са прелазом преко десетице

Задаци са сабирањем и одузимањем до 20

Сабирање и одузимање бр. до 20

Сабирање и одузимање бр. до 20

Сабирање и одузимање бр. до 20 

Сабирање и одузимање бројева до 20             

Одређујемо непознати број

Десетице прве стотине

Сабирање и одузимање десетица      

Сабирање и одузимање десетица        Динар и пара

Бројеви до 100 пуна табела       Бројеви до 100 табела     

Бројеви до 100, задаци

Спајалице, бројеви до 100         Писање и читање бројева до 100 

Писање и читање бројева до 100     Упоређивање бројева до 100

Сабирање облика 40 + 5            Сабирање облика 40 + 5

Одузимање облика 45 – 5         Одузимање облика 45 – 5

Сабирање облика 25+3               Сабирање облика 25+3

 

Picture2СРПСКИ ЈЕЗИК

Прсти се играју

Глас и штампано слова Аа

Глас и штампано слова Мм

Глас и штампано слова Ии

Глас и штампано слово Тт

А М И Т утврђивање

Глас и штампано слова Оо

Глас и штампано слова Нн

Глас и штампано слова Сс

Оо, Нн, Сс 1

Црвенкапа

Глас и штампано слова Ее

Глас и штампано слова Рр      Ее Рр

Глас и штампано слова Јј

Глас и штампано слова Уу       Јј, Уу       Ее, Рр, Јј, Уу

Глас и штампано слова Лл

Глас и штампано слова Љљ

Глас и штампано слова Лл, Љљ

Глас и штампано слова Шш    Глас и штампано слово Шш

Глас и штампано слова Гг

Глас и штампано слова Пп      Гласови и штампана слова Гг, Пп   Гласови и штампана слова Гг, Пп

Глас и штампано слова Вв        

Глас и штампано слова Зз         Гласови и штампана слова Зз, Вв

Глас и штампано слова Дд        Глас и штампано слова Кк

Глас и штампано слово Кк и Дд        К или Д

Глас и штампано слова Бб        Глас и штампано слово Бб

Глас и штампано слова Ћћ       Глас и штампано слова Чч

Гласови и штампана слова Чч, Ћћ      

Гласови и штампана слова Чч, Ћћ          Речи

Глас и штампано слова Жж      Глас и штампано слова Хх

Јеж    Х или Ж       Читам и пишем научена слова       Речи и реченице

Глас и штампано слова Фф

Глас и штампано слова Цц         Глас и штампано слова Њњ      

Ц или Њ           Какав је ко             Реч и реченице

Глас и штампано слово Ђђ

Глас и штампано слово Џџ

Ђђ и Џџ              Џ или Ђ         Ђђ и Џџ, утврђивање

Азбука                 Вук С. Караџић                   Речи по азбучном реду

Измешана прича                    Одвајам речи приликом писања

Ребус, јабука                              Реченица

Писана слова Аа, Мм             Писана слова Ии, Тт          Писана слова Оо

Разумем прочитано               Писана слова Нн,Сс           Писана слова Ее,Рр

Писана слова а м и т р е с н          Писана слова Јј, Уу         Писана слова Лл, Љљ

Писана слова Шш, Гг, Пп            Пишемо и читамо писана слова

Писана слова Зз, Вв                         Писана слова Зз, ВВ

Писана слова Кк, Дд                       Писана слова Кк, Дд

Св. Сави и ђаци                                  Писана слова Бб

Писана слова Чч, Ћћ                       Слова Чч и Ћћ                   Писана слова Хх, Жж

Пишемо научена слова ХЛЕБ       Пишемо научена слова

Писана слова Фф                              Писана слова Цц, Њњ

Читам и пишем научена слова     Речи супротног значења

Речи сличног значења                     Писана слова Ђђ, Џџ

Читам и пишем научена слова      Читам и пишем научена слова

Писана азбука                                     Читам и пишем научена слова

Састав – Ау, што је школа згодна            Стара бака                     Моја бака САСТАВ

Стара бака                  Кишна прича              Са мном има нека грешка- питања

Реченица                    Речи                  Синтаксичке вежбе

Укрштеница ПРОЛЕЋЕ                   Авантуре једне семенке САСТАВ

Употреба великог слова                   Употреба великог слова

Реченични знаци                              Доврши започету причу

Кад пролеће дође све набоље пође

Нема за мачке школе – листић 1   Нема за мачке школе – листић

Ред речи у реченици         Речи које имају слично и супротно значење     

Речи које имају слично и супротно значење

Речи са умањеним и увећаним значењем

Потврдне и одричне реченице

 

1_MJWUSUCJСВЕТ ОКО НАС

 Лепо је имати родбину

Школске просторије

Ко све ради у школи

Редари

тест, насеља, саобраћај

Котрља се и клизи

Дан, ноћ, седмица и месец                  Песма Дани у недељи

Сналазимо се у времену                       Сналазимо се у времену

Жива и нежива природа                      Жива и нежива природа

Природа укршетеница                         Где има воде                       Стања воде

Плива и тоне                                            Како настаје сенка            Земљиште

У живој природи                                     Делови биљака    

У шуми                    Ливада                              У реци и бари

 

 

Advertisements

У сусрет Дану жена

38
Дан жена је празник који је занимљив како нама женама, тако и занимљив деци, а посебно онима који раде са децом. То је прилика којом можемо на различите начине испољити своју креативност… 

Бојанкама…

Писањем писама мамама, бакама, теткама… 

Цртање наших милих…

Прављењем честитки…

Израдом паноа…

Писањем песама… 


000
https://ucibibapl.wordpress.com/2014/02/23/историја-8-марта/

Писмо Деда Мразу

jaa   У жељи да употпуним дечју новогодишњу радост, сваке године већ традиционално пишемо писмо Деда Мразу. Осим подстицаја ђака да кроз игру и уче, циљ је да се деца уведу у свет одрастања кроз писмо, културу писања и писменост, да негују ту писмену комуникацију, као и да богате матерњи језик. Дечји радови потврдили су бескрајну дечју маштовитост, духовитост,  стваралачки дух, спремност да уложе да би добили, а многа писма су знала и да нас забаве, растуже, подстакну на добра дела… сва писма се могу лепо упаковати у шаблоне, направити добар пано… и Нова година може да почне! 😀

Писмо Деда Мразу ФИЛИП БАКИЋ

Писмо Деда Мразу ФИЛИП БАКИЋ 1

Постоје и писма која деца добију од Деда Мраза… мој братанац и братаница су га добили прошле године први пут… 🙂

Писмо од Деда Мраза за Немању

Писмо од Деда Мраза за Ању  ( читајући ово писмо од прошле године, моја братаница је пожелела да напише одговор Деда Мразу 🙂 Одговор Ањин Деда Мразу )

Писмо које је обишло свет… дирљиво… http://www.nezavisne.com/zivot-stil/zivot/U-pismu-Djeda-Mrazu-trazi-pomoc-za-sestru-222552.html

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

„Читање је најбоље учење!“ – Пушкин

Radosti-i-opasnosti-čitanja-Rekli-su-o-čitanju-730x547
Учење у школи почиње савладавањем читања и писања. То значи да је потребно дете оспособити да разуме лични и духовни живот.

За ученика 1. разреда основне школе је јако важно да оно осети потребу за читањем, да му тај задатак представља радост, а не оптерећење.

Обично су обавезама ђака првака много више оптерећени родитељи, него они сами. Мислећи да чине најбоље терајући децу да читају, заправо стварају отпор код деце према истом.  Потребно је наћи начина да од читања заправо створимо забаву и задовољство.

Један од значајних услова за то јесте да читање сведемо на период од 20 до 30 минута дневно и да детету понудимо избор текстова и књига које би га заинтересовале.

Читање:

 • богати наш речник
 • даје информације потребне у том тренутку
 • побољшава способност концентрације
 • побољшава памћење
 • подмлађује мозак
 • подстиче на истраживање нечег новог и непознатог
 • проширује наше хоризонте
 • гради самопоуздање
 • умањује нашу досаду и чини да квалитетно време трошимо
 • побољшава емпатију
 • побољшава наше расположење и повезује нас међусобно
 • јача уметнички доживљај и радост откривања лепе речи
 • обогаћује наш емоционални свет
 • утиче на наше ставове и на наш поглед на живот
 • даје потврде за сопствена размишљања и радости живљења
 • оно је предуслов сваког сваког учења и зато има васпитно – образовни значај.

Зато, ЧИТАЈМО, јер то је најбоље учење!

10Рекли су о читању:

„Читање је нем разговор!“ – Волтер Лендор

„Читалаца је: много; а оних који мисле: мало!“ – Хариет Мартино

„Бирајте писце као што бирате пријатеље!“ – Кристофен Рен

„Соба без књиге је као тело без душе!“ – Цицерон

„Чувајте се човека који је прочитао, само, једну књигу!“ – Тома Аквински

„Енциклопедија зна више од било ког човека!“ – Хорхе Луис Борхес

„Књига је врт који носиш у џепу!“ – старокинеска пословица

shutterstock_37441192„Читање је најбоље учење!“ – Пушкин

„Књига је велика ствар ако човек уме да се њом користи!“ – Блок

„Дружење с лошим књигама, често је опасније него дружење са лошим људима!“ – Хауф

„Књига која не заслужује да буде прочитана два пута, није достојна да буде читана ни једанпут!! – Вилхелм Буш

„Човек не постаје добар и паметан ако чита добро него ако и много и често чита добре ствари!“ – Мартин Лутер Кинг

„Треба много, али не било шта читати!“ – Плиније Млађи

„Поуздан знак добре књиге је да нам се, што смо старији. све више свиђа!“ – Лихтенберг

„У свакој ствари је боље мало, али добро, него много и лоше. Исто је тако и у књигама!“ – Л. Н. Толстој

„Реци ми шта читаш, па ћу ти рећи ко си“, то је истина али ја ћу те
боље упознати ако ми кажеш шта поново читаш! – Франсоа Морис

„Није ствар у том колико књига кошта. Ствар је у том колико тебе кошта да је не прочиташ!“ – Џим Рон

„Три дана немој читати књиге и твоје ће речи изгубити лепоту!“ – старокинеска пословица

„Идеје које су ми промениле живот, добила сам читајући!“ – Бел Хукс

„Не знам ниједан проблем који сат времена читања није ублажио!“ – Чарлс де Секондат

„Више вредних идеја се може наћи у најмањој књижари него у читавој историји телевизије!“ – Ендру Рос

„Нема шармантнијег намештаја од књига!“ – Сидни Смит

„Направити библиотеку у кући, значи подарити јој душу!“ – Цицерон

„Добру књигу чини добар читалац!“ – Ралф Волдо Емерсон

„Књижевност открива оно што стварност скрива!“ – Јасмин Вест

„Читај да би живео!“ – Гистав Флобер

„Библиотеке се не праве, оне расту! – Агустин Бирел

„Само сазнање да те на крају дана чека добра књига чини дан веселијим!“ – Кетлин Норис

„Нема књиге а да у њој не може ништа добро да се нађе!“ – Мигел Сервантес де Саведра

„Књиге су хладни али поуздани пријатељи!“ – Сократ

„Углавном кроз књиге уживамо у општењу с надмоћним умовима. У најбољим књигама, аутори нам се обраћају, дају нам своје највредније мисли и изливају своју душу у наше. Хвала богу на књигама!“ – Вилиам Елерy Цанинг

„Део сам сваке књиге коју сам прочитао!“ – Џон Киеран1032715088_e3acd92fe4_z