Писмени задаци

6

Припрема за први писмени задатак

1. ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

Припрема за други писмени задатак.docx

Припрема за други писмени задатак 1.docx

2. ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

2. ПИСМЕНИ ЗАДАТАК 1

Припрема за трећи писмени задатак 1.docx.doc

Припрема за ТРЕЋИ писмени задатак

Припрема за ТРЕЋИ писмени задатак WP

Припрема за ТРЕЋИ писмени задатак WP 1

3. ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

Припрема за ЧЕТВРТИ писмени задатак WP

4. ПИСМЕНИ ЗАДАТАК WP

IMAG6981_1

 

Advertisements

Упоређивање разломака

Упоређивање разломака вршимо на основу следеће фотографије:РАЗЛОМАК 1Уочавамо:

1 = 2/2 = 3/3 = 4/4 = 5/5 = 6/6 =7/7 = …

1/2 = 2/4 = 3/6 = 4/8 = 5/10         1/3 =2/6 =3/9      

 1/4 = 2/8                                  2/5 = 4/10

Такође уочавамо да је 1/2 >1/3 > 1/4 >1/5 > … , као што је и

                                 2/9 > 2/8 > 2/7 > 2/6 >… и закључујемо:  Када разломци имају исте бројиоце, већи је онај разломак чији је именилац мањи.

Уочавамо да је и: 1/8 < 2/8 < 3/8 < … , али и  2/5 < 3/5 < 4/5< …  и закључујемо: Када разломци имају исте имениоце, већи је онај разломак чији је бројилац већи.IMAG7036[1]Вежбамо:

Разломци 1 WP

Разломци 2 WP

Разломци 3 WP

Разломци 4 WP

Разломци WP

RAZLOMCI 1

 

 

Разломци

Посматрајмо следећу фотографију и уочимо колико укупно делова има једно цело, а колико делова смо издвојили…Razlomak

Број изнад црте показује колико је делова издвојено из целог и назива се  БРОЈИЛАЦ. Број испод црте показује на колико је делова једно цело подељено и назива се ИМЕНИЛАЦ.

На следећој фотографији имамо квадрат који је подељен на 4 једнака дела. 

raz 1

Tакође издвојене (обојене) латице можемо представити разломком: RAZZ 1

Вежбамо: 

Листић за разломке WP.doc

Разломци 1 WP

Разломци WP

RAZLOMCI

 

Дељење збира и разлике

1. Мама је двојици синова купила 4 плаве и 8 црвених лоптица. Како браћа могу  подједнако да поделе лоптице?

 loptice  Укупан број лоптица делимо на два дела.

   ( 4 + 8 ) : 2 = 12 : 2 = 6    

     Прво делимо плаве па црвене лоптице:

  4 : 2 + 8 : 2 = 2 + 4 = 6

 ( 4 + 8 ) : 2 = 4 : 2 + 8 : 2

   ( а + b ) : c = a : c + b : c

* Када су сви сабирци дељиви неким бројем, тада је и њихов збир дељив тим бројем.

 2. Троје деце деле 30 кликера, али 3 кликера су се изгубила. По колико кликера ће добити свако од њих?

   ( 30 – 3) : 3 = 27 : 3 = 9    

   ( 30 – 3) : 3 = 30 : 3 – 3 : 3 = 10 – 1 = 9

 ( а b ) : c = а : c b : c

* Када су умањеник  и  умањилац дељиви  неким бројем, онда  је и њихова разлика  дељива тим бројем.

* Делимо збир на два начина:

а)    ( 60 + 21 ) : 3

( 60 + 21 ) : 3 =  60 : 3 + 21 : 3 = ______________________

( 60 + 21 ) : 3 = 91 : 3 = _____________________________  

б)   (600 + 400) : 10

( 600 + 400 ) : 10 = ________________________________

 ( 600 + 400 ) : 10 = ________________________________ 

* Делимо разлику на два начина:

а)   (505 –  55) : 5

( 505 –  55 ) : 5 = 505 : 5 – 55 : 5 =______________________

( 505 –  55 ) : 5 =  ___________________________________ 

б)   ( 217 – 175 ) : 7

( 217 – 175 ) : 7 = ________________________________

( 217 – 175 ) : 7= ________________________________ 

Множење и дељење збира и разлике

Множење збира и разлике

1. Круговима су приказане кованице од 10 дин. и 5 дин. Колико укупно има новца?

novac  (10 + 5) • 4 = 10 • 4 + 5 • 4              (20 – 5) • 4 = 20 • 4 –5 • 4 

  (b) • c  = a • с + b • c               (a – b ) • c  = a • cb • c                                                                      

 Збир множимо неким бројем тако што сваки сабирак помножимо тим бројем, па добијене производе саберемо.

 Разлику множимо неким бројем тако што и умањеник и умањилац помножимо тим бројем , па добијене производе одузмемо.

* Множимо број на два начина:

а)    107 ∙  8

107 ∙  8 = ( 100 + 7 ) ∙ 8 = 100 ∙ 8 + 7 ∙ 8 = 800 + 56 = 856

107 ∙  8 = ( 110 – 3  ) ∙ 8 = 110 ∙ 8 + 3 ∙ 8 = 880 – 24 = 856 

 б)   105 ∙ 18

105 ∙ 18 = 105 ∙ ( 10 + 8 ) = 105 ∙ 10 + 105 ∙ 8 = 1 050 + 840 = 1 890

105 ∙ 18 = 105 ∙ (20 – 2) = 105 ∙ 20 –  105 ∙ 2 = 2 100 – 210 = 1 890

* Множимо на лакши начин:  

194 ∙ 55 = (200 – 6) ∙ 55 = 200 ∙ 55 – 6 ∙ 55 = 11 000 – 330 = 10 670

1 002 ∙ 67 = (1 000 + 2)  ∙ 67 = 1 000  ∙ 67 + 2 ∙ 67 = 67 000 + 134 = 67 134

25 ∙ 19 = 25 ∙ ( 20 – 1 ) = 25 ∙ 20 – 25 ∙ 1 = 500 – 25 = 475

21 ∙ 16 + 79 ∙ 16 = ( 21 + 79 ) ∙ 16 = 100 ∙ 16 = 1 600

Множење и дељење збира и разлике

Дељење вишецифреног броја вишецифреним

Вишецифрене бројеве делимо вишецифреним  бројем на исти начин као што смо делили вишецифрене једноцифреним односно двоцифреним.

Обрађујемо на следећем примеру, одређујемо количник бројева   95 760 и 252 :

1Постоје и бројеви при чијем дељењу имамо остатак:2Вежбамо: Вежбамо

Дељење вишецифреног броја вишецифреним WP

Дељење вишецифреног броја вишецифреним 1 WP

Дељење вишецифреног броја вишецифреним 2 WP

Задаци са множењем и дељењем

Задаци са множењем и дељењем 1

Задаци са множењем и дељењем ПРОВЕРА

3

Множење вишецифреног броја вишецифреним

Обрада на следећем примеру:IMAG2632[1]Вежбамо: Вежбамо

Множење вишецифреног броја вишецифреним WP

Множење вишецифреног броја вишецифреним 1 WP

Множење вишецифреног броја вишецифреним 2 WP

pizap.com13955581371003