Множење вишецифреног броја вишецифреним

Обрада на следећем примеру:IMAG2632[1]Вежбамо: Вежбамо

Множење вишецифреног броја вишецифреним WP

Множење вишецифреног броја вишецифреним 1 WP

Множење вишецифреног броја вишецифреним 2 WP

pizap.com13955581371003

Advertisements