Настава у природи

1_YQARXAQQНастава у природи је један од видова реализације васпитно – образовног процеса којим се такође остварују сви његови циљеви и задаци.

Волим наставу у природи јер поред стицања нових знања и искустава о непосредном природном и друштвеном окружењу, деци омогућава да креативно организују и  користе слободно време, да се социјализују и развијају пажљив однос према себи, другима и окружењу, а нама учитељима да сагледамо децу из неког другачијег угла, угла који превазилази оквире школског живота.
Поред редовних, физичких активности, задовољења потреба ученика за игром и дружењем, део дана обавезно проведемо и бавећи се школским градивом. 😀  

Сваке године припремим радни материјал за дестинацију коју посећујемо. Ове године идемо на Тару, па погледајте шта сам ја припремила за рад са децом… идеја да и ви урадите нешто слично… због тога што је први разред у питању, стране су  више урађене као бојанке…

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

 Циљ:

– успостављање корелације наставе са природним условима и животом,

– коришћење природних услова за побољшање здравља ученика,

– организација разноврсних друштвених, спортских, ликовних, радно-техничких и културних активности.

Задаци:

– реализација оперативног плана рада наставних предмета,

– примена активних метода учења (метода разговора, метода посматрања, демонстративна),

– реализација различитих облика рада (групни рад, рад у пару).

– развијање правилног односа ученика према природи (биљкама и животињама),

– подстицање ученичког интересовања за посматрање, упознавање и доживљавање природе, биљног и животињског света,

– развијање стваралачких и истраживачких способности ученика, креативности и маште,

– развијање другарства, колективног начина живота и такмичарског духа,

– неговање културе живота, рада и понашања у целодневној комуникацији ученика и учитеља као и њихово међусобно упознавање и зближавање.

Идеја од прошле године… рађена за 4. разред…

https://ucibibapl.wordpress.com/2014/04/27/

Advertisements

Учимо… настава у природи

12

Настава у природи је један од видова где се изводи васпитно – образовни процес и остварују сви његови циљеви и задаци.

Волим наставу у природи јер поред стицања нових знања и искустава о непосредном природном и друштвеном окружењу, деци омогућава да креативно организују и  користе слободно време, да се социјализују и развијају пажљив однос према себи, другима и окружењу, а нама учитељима да сагледамо децу из неког другачијег угла, угла који превазилази оквире школског живота.
Поред редовних, физичких активности, задовољења потреба ученика за игром и дружењем, део дана обавезно проведемо и бавећи се школским градивом. 😀  Сваке године припремим радни материјал за дестинацију коју посећујемо. Ове године идемо у Сокобању, па погледајте шта сам ја припремила за рад са децом… идеја да и ви урадите нешто слично…

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.