Површина правоугаоника и квадрата

Обим правоугаоника

 

Површина правоугаоника

О = 2 · а +  2 ·  b

P = а  ·  b

 а = (О – 2 ·  b ) : 2

а = P : b

= (О – 2 ·  а ) : 2

P : а

Обим квадрата

 

Површина квадрата

О = 4 · а

P = а2

или

P = а· а

 а = О : 4

  а = добро размисли који број кад се помножи самим собом даје тражени број

или

а = МИСЛИ! 🙂

Наставите са читањем

Advertisements