Једначине

stock-photo-school-children-in-classroom-at-lesson-141409255

5 000 + x = 8 000                                       x + 4 000 = 6 000

x = 8 000 – 5 000                                       x = 6 000 – 4 000

x = 3 00                                                    x = 2 000

Пр:  5 000 + 3 000 = 8 000                   Пр: 2 000 + 4 000 = 6 000

Непознати сабирак израчунавамо тако што од збира одузмемо познати сабирак. Наставите са читањем

Advertisements

Писмено сабирање и одузимање

Вежбајмо!

Писмено одузимање

Писмено сабирање

Сабирање и одузимање бројева до милион

Задаци са сабирањем и одузимањем вишецифр. бр.

Задаци са сабирањем и одузимањем природних бројева