Скупови речи у реченици

subjekatski i predikatski skup reci

Субјекатски и предикатски скуп речи wp

Субјекатски и предикатски скуп речи НШ

Субјекатски и предикатски скуп речи АТОС

 

12

Advertisements