Први разред – наставни листићи

Материјале које ћете наћи на овој страници сам сама правила, преузимала са нета или скенирала из разних уџбеника, сликовница и слично. У сваком случају, послужиће  ђацима да вежбају градиво, а родитељима олакшати рад са децом. Страница се свакодневно  допуњује.

MATEMATICARМАТЕМАТИКА

Боје, наст. лист

Боје

Веће и мање, наст.лист

Велико мало дугачко кратко

Високо ниско уско широко

Дуже и краће, више и ниже

Више разлика

Више разлика

Испред и иза

Лево десно између

Постави на своје место

Геометријска тела

Геометријска тела 1

Геометријска фигуре

Круг, геом. фигуре

Геометријска фигуре 

Тачка

Дуж

Линије

Скупови, бројање   Скупови, бројање    Скупови, бројање

Број 1

Број 2    Број 2

Број 3    Бројимо до 3

Број 4    Бројимо до 4

Број 5    Бројимо до 5      Бројеви до 5

Бројимо до 5               Бројеви до 5

Бројеви до 5                Текстуални задаци са бројевима до 5

Број 6.doc                     Број 7                          Бројеви 6 и 7

Број 8        Текстуални задаци са бројевима до 8  

Број 9        Сабирамо и одузимамо бројеве до 9 

Сабирамо и одузимамо бројеве до 9

Број 10     Број 10, утврђивање

Текстуални задаци са бројевима до 10

ШИЉА Сабирамо и одузимамо бројеве до 10

Бројеви до 10, АТОС                            ДОМАЋИ

Бројевна права     Редни бројеви     Редни бројеви

Задаци са првом десетицом

Претходник и следбеник

За толико већи број            За толико већи број

За толико мањи број          За толико мањи број.doc

Знам да сабирам и одузимам     Знам да сабирам и одузимам 1

Знам да сабирам и одузимам     Знам да сабирам и одузимам 1

Парни и непарни бојеви               Тачан, нетачан

Сабирци и збир                                 Сабирамо и одузимамо до 10

Здруживање сабирака                    Задаци са сабирањем и одузимањем

Група А САБИРАЊЕ                      Група Б САБИРАЊЕ

Сабирамо                                             Сабирање до 10

Сабирање до 10                                   Умањеник, умањилац, разлика

Одузимамо                                          Сабирамо и одузимамо до 10 

Сабирамо и одузимамо до 10         Сабирци, збир     Сабирамо и одузимамо до 10

Бројеви од 10 до 20                           Сабирамо и одузимамо до 10

Сабирање и одузимање до 10        ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ са бр. до 10

Упоређивање бр. до 20                    Упоређивање бр. до 20            Бројеви друге десетице

Бројеви друге десетице                    Сабирамо десетице и јединице

Сабирамо до 20 без прелаза           Одузимање до 20 без прелаза

Сабирање и одузимање у 2. десетици

Сабирање и одузимање бр. до 20          Сабирамо до 20 са прелазом

Сабирање и одузимање бр. до 20           Таблица сабирања

Одузимање са прелазом преко десетице

Задаци са сабирањем и одузимањем до 20

Сабирање и одузимање бр. до 20

Сабирање и одузимање бр. до 20

Сабирање и одузимање бр. до 20 

Сабирање и одузимање бројева до 20             

Одређујемо непознати број

Десетице прве стотине

Сабирање и одузимање десетица      

Сабирање и одузимање десетица        Динар и пара

Бројеви до 100 пуна табела       Бројеви до 100 табела     

Бројеви до 100, задаци

Спајалице, бројеви до 100         Писање и читање бројева до 100 

Писање и читање бројева до 100     Упоређивање бројева до 100

Сабирање облика 40 + 5            Сабирање облика 40 + 5

Одузимање облика 45 – 5         Одузимање облика 45 – 5

Сабирање облика 25+3               Сабирање облика 25+3

 

Picture2СРПСКИ ЈЕЗИК

Прсти се играју

Глас и штампано слова Аа

Глас и штампано слова Мм

Глас и штампано слова Ии

Глас и штампано слово Тт

А М И Т утврђивање

Глас и штампано слова Оо

Глас и штампано слова Нн

Глас и штампано слова Сс

Оо, Нн, Сс 1

Црвенкапа

Глас и штампано слова Ее

Глас и штампано слова Рр      Ее Рр

Глас и штампано слова Јј

Глас и штампано слова Уу       Јј, Уу       Ее, Рр, Јј, Уу

Глас и штампано слова Лл

Глас и штампано слова Љљ

Глас и штампано слова Лл, Љљ

Глас и штампано слова Шш    Глас и штампано слово Шш

Глас и штампано слова Гг

Глас и штампано слова Пп      Гласови и штампана слова Гг, Пп   Гласови и штампана слова Гг, Пп

Глас и штампано слова Вв        

Глас и штампано слова Зз         Гласови и штампана слова Зз, Вв

Глас и штампано слова Дд        Глас и штампано слова Кк

Глас и штампано слово Кк и Дд        К или Д

Глас и штампано слова Бб        Глас и штампано слово Бб

Глас и штампано слова Ћћ       Глас и штампано слова Чч

Гласови и штампана слова Чч, Ћћ      

Гласови и штампана слова Чч, Ћћ          Речи

Глас и штампано слова Жж      Глас и штампано слова Хх

Јеж    Х или Ж       Читам и пишем научена слова       Речи и реченице

Глас и штампано слова Фф

Глас и штампано слова Цц         Глас и штампано слова Њњ      

Ц или Њ           Какав је ко             Реч и реченице

Глас и штампано слово Ђђ

Глас и штампано слово Џџ

Ђђ и Џџ              Џ или Ђ         Ђђ и Џџ, утврђивање

Азбука                 Вук С. Караџић                   Речи по азбучном реду

Измешана прича                    Одвајам речи приликом писања

Ребус, јабука                              Реченица

Писана слова Аа, Мм             Писана слова Ии, Тт          Писана слова Оо

Разумем прочитано               Писана слова Нн,Сс           Писана слова Ее,Рр

Писана слова а м и т р е с н          Писана слова Јј, Уу         Писана слова Лл, Љљ

Писана слова Шш, Гг, Пп            Пишемо и читамо писана слова

Писана слова Зз, Вв                         Писана слова Зз, ВВ

Писана слова Кк, Дд                       Писана слова Кк, Дд

Св. Сави и ђаци                                  Писана слова Бб

Писана слова Чч, Ћћ                       Слова Чч и Ћћ                   Писана слова Хх, Жж

Пишемо научена слова ХЛЕБ       Пишемо научена слова

Писана слова Фф                              Писана слова Цц, Њњ

Читам и пишем научена слова     Речи супротног значења

Речи сличног значења                     Писана слова Ђђ, Џџ

Читам и пишем научена слова      Читам и пишем научена слова

Писана азбука                                     Читам и пишем научена слова

Састав – Ау, што је школа згодна            Стара бака                     Моја бака САСТАВ

Стара бака                  Кишна прича              Са мном има нека грешка- питања

Реченица                    Речи                  Синтаксичке вежбе

Укрштеница ПРОЛЕЋЕ                   Авантуре једне семенке САСТАВ

Употреба великог слова                   Употреба великог слова

Реченични знаци                              Доврши започету причу

Кад пролеће дође све набоље пође

Нема за мачке школе – листић 1   Нема за мачке школе – листић

Ред речи у реченици         Речи које имају слично и супротно значење     

Речи које имају слично и супротно значење

Речи са умањеним и увећаним значењем

Потврдне и одричне реченице

 

1_MJWUSUCJСВЕТ ОКО НАС

 Лепо је имати родбину

Школске просторије

Ко све ради у школи

Редари

тест, насеља, саобраћај

Котрља се и клизи

Дан, ноћ, седмица и месец                  Песма Дани у недељи

Сналазимо се у времену                       Сналазимо се у времену

Жива и нежива природа                      Жива и нежива природа

Природа укршетеница                         Где има воде                       Стања воде

Плива и тоне                                            Како настаје сенка            Земљиште

У живој природи                                     Делови биљака    

У шуми                    Ливада                              У реци и бари